2017 BAHAR HTR 301 / HTR 302 Haftalık Ders Konuları

 

1. Derse % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Bu oranı tutturamayan öğrenciler FİNAL SINAVI'na alınmazlar. Bu değiştirilemez ve üzerinde titizlikle durulması gerekli olan bir kuraldır.     

2. Bir dönem içerisinde bir vize ve bir final sınavı yapılır. Notların oranı vize için % 40, final için % 60'dir. Sınav tarihleri akademik takvimde yer almakta olup o tarihlerde uygulanır.

3. Öğrenci Sağlık Raporları Hakkında

Öğrenci Sağlık Raporları Hakkında

Öğrencilerimizin almış bulunduğu sağlık raporları revir doktorları tarafından görülüp onay verilenler öğrenciler tarafından bölüm sekreterliğine iletilecektir. Revir Doktorları tarafından onay verilen raporlar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliği Madde 24’te ifade edilen 

(a) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. 

(b) Öğrencinin dersin tamamına devamı gerekir. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. 

(c) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır hükmü nedeni ile %20 devamsızlığın üzerinde bir hak sağlayacak nitelikte devamsızlıktan düşülmeyecek ancak  mazeret sınavı hakkı sağlayacaktır. 

 

HTR 301  HAFTALIK DERS KONULARI

Birinci Hafta (11 Eylül 2017 haftası)                          Cumhuriyet Tarihi'nin Temel Kaynaklarının ve Kavramların Tanıtımı

İkinci Hafta (18 Eylül 2017 haftası)                           Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali

Üçüncü Hafta (25 Eylül 2017 haftası)                        Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları

Dördüncü Hafta (02 Ekim 2017 haftası)                   Tanzimat Dönemi ve Meşrutiyetler

Beşinci Hafta (09 Ekim 2017 haftası)                        Trablusgarp ve Balkan Savaşları

Altıncı Hafta (16 Ekim 2017 haftası)                         19. yy. da Avrupa ve I. Dünya Savaşına Giden Süreç

Yedinci Hafta (23 Ekim 2017 haftası)                        I. Dünya Savaşı ve Mütakere

Sekizinci Hafta (30 Ekim 2017 haftası)                     Vize Sınavları

Dokuzuncu Hafta (06 Kasım 2017 haftası)               Mütakere Sonrası Genel Gelişmeler

Onuncu  Hafta (13 Kasım 2017 haftası)                    Tatil ( Tanıtım Gezileri )

Onbirinci Hafta (20 Kasım 2017 haftası)                  Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi

Onikinci Hafta (27 Kasım 2017 haftası)                    Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

Onüçüncü Hafta (04 Aralık 2017 haftası)                Cepheler, Cepheleri Kapatan Anlaşmalar, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz

Ondördüncü Hafta (11 Aralık 2017 haftası)             Mudanya Mütakeresi, Lozan Barış Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması

Onbeşinci Hafta (18 Aralık 2017 haftası)               Cumhuriyet'in ilanı Halifeliğin Kaldırılması, Genel Değerlendirme       

 

02 OCAK 2018 / SALI – SAAT: 10.00 - 18.00 HTR GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

12 OCAK 2018 / CUMA - SAAT: 10.00 – 14:00 HTR GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI

12 ŞUBAT 2018 / PAZARTESİ – SAAT: 12.00 – 14.00 HTR GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVLARI

 

 

HTR 301 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ 

Ders Kitapları

 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ( PegemA Yayıncılık )
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 •  

Okuma Kitapları

 • Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar
 • Sodom ve Gomore, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halas,Mehmet Rauf
 • Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir
 • Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir
 • Kalpaklılar, Samim Kocagöz
 • Bir Göçmen Kuştu O, Ayla Kutlu
 • Meyyale, Hıfzı Topuz
 • Paris'te Son Osmanlılar, Hıfzı Topuz
 • Taif'te Ölüm, Hıfzı Topuz
 • Çamlıca'nın Üç Gülü, Hıfzı Topuz
 • Yeşil Gece , Reşat Nuri Güntekin
 • Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman

 

HTR 302 HAFTALIK DERS KONULARI

Birinci Hafta (11 Eylül 2017 haftası)                         Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

İkinci Hafta (18 Eylül 2017 haftası)                           Laik Hukuk Sisteminin Kuruluşu  

Üçüncü Hafta (25 Eylül 2017 haftası)                        Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar

Dördüncü Hafta (02 Ekim 2017 haftası)                   Ekonomik Gelişmeler

Beşinci Hafta (09 Ekim 2017 haftası)                         Çağdaş Eğitim ve Bilim Alanındaki Gelişmeler

Altıncı Hafta (16 Ekim 2017  haftası)                        1923-1939 arası Türk Dış Politikası

Yedinci Hafta (23 Ekim 2017 haftası)                        1938 sonrası siyaset, ekonomi ve hukuk alanına ilişkin yaşanan gelişmeler

Sekizinci Hafta (30 Ekim 2017 haftası)                     Vize Sınavları    

Dokuzuncu Hafta (06 Kasım 2017 haftası)               İkinci Dünya Savaşı'na Giden Süreç, İkinci Dünya Savaşı'nın Başlaması ve İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si

Onuncu  Hafta (13 Kasım 2017 haftası)                    Tatil ( Tanıtım Gezileri )

Onbirinci Hafta(20 Kasım 2017 haftası)                   İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türk Siyasetinde Yaşanan      Gelişmeler, Demokrat Partinin Kurulması ve İktidar Dönemi     

Onikinci Hafta (27 Kasım 2017 haftası)                    İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiyede Siyasal Alanda Yaşanan Gelişmeler, Kore Savaşı, Türkiye'nin Natoya Girişi

Onüçüncü Hafta (04 Aralık 2017 haftası)                 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Siyasetinde Yaşanan Gelişmeler, Soğuk Savaş Dönemi Gelişmeleri

Ondördüncü Hafta (11 Aralık 2017 haftası)             İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Siyasetinde Yaşanan Gelişmeleri (Devam)

Onbeşinci Hafta (18 Aralık 2017 haftası)                Atatürk İlkeleri

 

02 OCAK 2018 / SALI – SAAT: 10.00 - 18.00 HTR GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

12 OCAK 2018 / CUMA - SAAT: 10.00 – 14:00 HTR GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI

12 ŞUBAT 2018 / PAZARTESİ – SAAT: 12.00 – 14.00 HTR GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVLARI

 

 

 HTR 302 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ

 Ders Kitapları

 • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ( PegemA Yayıncılık )
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 • Nutuk

 Okuma Kitapları

 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Panorama, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Devrim Yılları, Hıfzı Topuz
 • Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin
 • Nefes Nefese, Ayşe Kulin
 • Bozkırdaki Çekirdek, Kemal Tahir