2022 BAHAR DÖNEMİ HTR302 HAFTALIK DERS KONULARI

2022 BAHAR DÖNEMİ HTR 302 HAFTALIK DERS KONULARI

 

*Birinci Hafta, Siyasal Yaşam (14 Şubat 2022 haftası ) Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok    Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

*İkinci Hafta, Siyasal Yaşam (21 Şubat 2022 haftası) İkinci Dünya Savaşı’ndan 21. Yüzyıla Türkiye’de Siyasal Yaşam, Demokrat Parti’nin Kuruluşu ve İktidar Dönemi

*Üçüncü Hafta, Siyasal Yaşam (28 Şubat 2022 haftası) 1960- 2002 arasında Türk Siyasi Yaşamı

*Dördüncü Hafta, Hukuk Sistemi  (7 Mart 2022 haftası) Laik Hukuk Sisteminin Kuruluşu

*Beşinci Hafta, Hukuk Sistemi (14 Mart 2022 haftası) Türkiye’de Anayasal Düzenin Evrimi

*Altıncı Hafta, Sosyal ve Kültürel Yaşam (21 Mart 2022 haftası) Sosyal ve Kültürel Yaşam

*Yedinci Hafta, Vize Haftası – 2 Nisan 2022 09:00 – 16:00 HTR 301 Vize Sınavı

*Sekizinci Hafta (4 Nisan 2022 haftası) Cumhuriyet Döneminde Eğitim

*Dokuzuncu Hafta, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (11 Nisan 2022 haftası) Atatürk Dönemi Milli Ekonomi Kurma Girişimleri

*Onuncu  Hafta, Cumhuriyet Dönemi  Türkiye Ekonomisi  (18 Nisan 2022 haftası) Atatürk’ten sonra Türkiye Ekonomisi

*Onbirinci Hafta, Türk Dış Politikası (25 Nisan 2022 haftası) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

*Onikinci Hafta, Türk Dış Politikası   (2 Mayıs 2022 haftası) Atatürk’ten Sonra Türk Dış Politikası,İkinci Dünya Savaşı’nın Çıkışı ve İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi

*Onüçüncü Hafta, Türk Dış Politikası (9 Mayıs 2022 haftası) ) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Siyasetinde Yaşanan Gelişmeler, Soğuk Savaş Dönemi Gelişmeleri

*Ondördüncü Hafta, Ulusal Güvenlik ve Türk İnkılabının Dayandığı Temel İlkeler (16 Mayıs 2022 haftası ) Ulusal Güvenlik ve Türk İnkılabının Dayandığı Temel İlkeler 

*Onbeşinci Hafta, Türk İnkılabının Dayandığı Temel İlkeler ve Genel Değerlendirme (23 Mayıs 2022 haftası)

 

27 MAYIS 2022        DERSLERİN SON GÜNÜ 

 

28 MAYIS 2022 / CUMARTESİ - SAAT: 09.00-18.00 HTR BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

17  HAZİRAN 2022 / CUMA - SAAT: 14.00 – 18.00 HTR BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI

29  HAZİRAN 2022 / ÇARŞAMBA – SAAT: 12.00 HTR BAHAR DÖNEMİ TEK DERS SINAVLARI

 

 HTR 302 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ

 Ders Kitapları

  • İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi veTürkiye Cumhuriyeti ( İSTEK Yayınları)
  • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
  • Nutuk

 Okuma Kitabı Önerileri

  • Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar
  • Panorama, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  • Devrim Yılları, Hıfzı Topuz
  • Nefes Nefese, Ayşe Kulin
  • Bozkırdaki Çekirdek, Kemal Tahir

 

NOTLAR

1. Derse % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Bu oranı tutturamayan öğrenciler FİNAL SINAVI'na alınmazlar. Bu değiştirilemez ve üzerinde titizlikle durulması gerekli olan bir kuraldır.

2. Sınavlar   Bir dönem içerisinde bir vize ve bir final sınavı yapılır. Notların oranı vize için % 40, final için % 60'dir. Sınav tarihleri akademik takvimde yer almakta olup o tarihlerde uygulanır.

3. Öğrenci Sağlık Raporları Hakkında Öğrencilerimizin almış bulunduğu sağlık raporları, Revir doktorları tarafından görülüp onay verilenler, öğrenciler tarafından bölüm sekreterliğine iletilecektir. Revir Doktorları tarafından onay verilen raporlar Yeditepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği Madde 24’te ifade edilen;

(1) Öğrenciler kayıt oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı gerekir. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır hükmü nedeni ile, %20 devamsızlığın üzerinde bir hak sağlayacak nitelikte devamsızlıktan düşülmeyecek ancak mazeret sınavı hakkı sağlanacaktır.