• Türkçe
  • English

Institute Library

DEMİRBAŞ NO: KİTAP ADI YAZAR YAYINEVİ
       
RAF1-1   RAF1-1 RAF1-1
A00001 Tarih Enstitüsü Dergisi / Sayı: 1 - 2    İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00002 Tarih Enstitüsü Dergisi / Sayı: 3 - 5     İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00003 Tarih Dergisi / Sayı: 5 - 7   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00004 Tarih Enstitüsü Dergisi / Sayı: 6 - 8    İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00005 Tarih Enstitüsü Dergisi / Sayı: 9   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00006 Tarih Enstitüsü Dergisi / Sayı: 10 - 11   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00007 Tarih Enstitüsü Dergisi / Sayı: 12
"Prof. Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı"
  İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00008 Tarih Enstitüsü Dergisi / Sayı: 13
"Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu Hatıra Sayısı"
  İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00009 Tarih Enstitüsü Dergisi / Sayı: 14   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00010 Tarih Enstitüsü Dergisi / Sayı: 16   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00011 Tarih Dergisi / Sayı: 16 - 19   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00012 Tarih Dergisi / Sayı: 20 - 22   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00013 Tarih Dergisi / Sayı: 23 - 25   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00014 Tarih Dergisi / Sayı: 26 - 29   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00015 Tarih Dergisi / Sayı: 30 - 31   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00016 Tarih Dergisi / Sayı: 32   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00017 Tarih Dergisi / Sayı: 33   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00018 Tarih Dergisi / Sayı: 34
"Prof.Dr.M.C.Şehabettin Tekindağ Hatıra Sayısı"
  İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00019 Tarih Dergisi / Sayı: 35
"Prof.Dr.Hakkı Dursun Yıldız Hatıra Sayısı"
  İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
A00020 İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi   İstanbul Üni.Edebiyat Fakültesi
RAF1-2   RAF1-2 RAF1-2
A00021 Türkiyat Mecmuası / Sayı: 6 - 8    
A00022 Türkiyat Mecmuası / Sayı: 7 - 9    
A00023 Türkiyat Mecmuası / Sayı: 14    
A00024 Türkiyat Mecmuası / Sayı: 15 - 17    
A00025 Türkiyat Mecmuası / Sayı: 18    
A00026 Türkiyat Mecmuası / Sayı: 19    
A00027 Türkiyat Mecmuası / Sayı: 20    
A00028 Türklük Araştırmaları Dergisi / Sayı: 1     
A00029 Türklük Araştırmaları Dergisi / Sayı: 2    
A00030 Türklük Araştırmaları Dergisi / Sayı: 3    
A00031 Türklük Araştırmaları Dergisi / Sayı: 4    
A00032 Türklük Araştırmaları Dergisi / Sayı: 5    
A00033 Türklük Araştırmaları Dergisi / Sayı: 6    
A00034 Türklük Araştırmaları Dergisi / Sayı: 9    
A00035 Türklük Araştırmaları Dergisi / Sayı: 10    
A00036 Türklük Araştırmaları Dergisi / Sayı: 11    
A00037 Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türkiye    
A00038 Çağdaş Türkiye Tarihi Araşt. Dergisi 1     
A00039 Tarih İncelemeleri Dergisi / Sayı: I    
A00040 Tarih İncelemeleri Dergisi / Sayı: II    
A00041 Tarih İncelemeleri Dergisi / Sayı: III    
A00042 Tarih İncelemeleri Dergisi / Sayı: IV    
A00043 Tarih İncelemeleri Dergisi / Sayı: V    
A00044 Tarih İncelemeleri Dergisi / Sayı: VI    
A00045 Tarih İncelemeleri Dergisi / Sayı: VII    
A00046 Tarih İncelemeleri Dergisi / Sayı: VIII    
A00047 Sanat Tarihi Yıllığı / Sayı: IX - X    
A00048 Sanat Tarihi Yıllığı / Sayı: XI    
A00049 Sanat Tarihi Yıllığı / Sayı: XII    
A00050 Sanat Tarihi Yıllığı / Sayı: XIII    
A00051 İlmi Araştırmalar / Sayı: 1    
A00052 İlmi Araştırmalar / Sayı: 2    
A00053 İlmi Araştırmalar / Sayı: 3    
A00054 İlmi Araştırmalar / Sayı: 4    
A00055 İlmi Araştırmalar / Sayı: 5    
A00060 İlmi Araştırmalar / Sayı: 6    
A00061 İlmi Araştırmalar / Sayı: 7    
A00062 İlmi Araştırmalar / Sayı: 8    
A00063 İlmi Araştırmalar / Sayı: 9    
A00064 İlmi Araştırmalar / Sayı: 10    
A00065 İlmi Araştırmalar / Sayı: 11    
RAF 1-3   RAF 1-3 RAF 1-3
A00066 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 1 1997    
A00067 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 2 1998    
A00068 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 3 1999    
A00069 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 4 2000    
A00070 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 5 2001    
A00071 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 6 2002    
A00072 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 7 2002    
A00073 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 8 2002    
A00074 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 9 2003     
A00075 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 10 2003     
A00076 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 11 2004     
A00077 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 12 2004     
A00078 İslam Araştırmaları Dergisi / Sayı: 13 2005     
A00079 Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi / Sayı: 1 2000    
A00080 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 2 2000    
A00081 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 3 2000    
A00082 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 4 2001    
A00083 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 5 2001 guz    
A00084 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 6 2002 Bahar    
A00085 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 7 2002 Bahar    
A00086 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 8 2003 Bahar    
A00087 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 9 2003 Guz    
A00088 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 10 2004 Bahar    
A00089 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 11 2004 Bahar    
A00090 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 12 2005 Bahar    
A00091 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 13 2005    
A00092 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 14 2006 Bahar    
A00093 Türk Kültürü İncelemeleri Degisi / Sayı: 15 2006 Guz    
A00094 Belletten / Sayı: 207 - 208    
A00095 Belletten / Sayı: 209    
A00096 Belletten / Sayı: 210    
A00097 Belletten / Sayı: 211    
A00098 Belletten / Sayı: 212    
A00099 Belletten / Sayı: 213    
A00100 Belletten / Sayı: 214    
A00101 Belletten / Sayı: 215    
A00102 Belletten / Sayı: 216    
A00103 Belletten / Sayı: 217    
A00104 Edebiyat Fakültesi Dergisi / Sayı: 1 Cilt: 1   Hacettepe Üniversitesi
A00105 Edebiyat Fakültesi Dergisi / Sayı: 1 Cilt: 2   Hacettepe Üniversitesi
A00106 Edebiyat Fakültesi Dergisi / Sayı: 1 Cilt: 3   Hacettepe Üniversitesi
A00107 Edebiyat Fakültesi Dergisi / Sayı: 2 Cilt: 2   Hacettepe Üniversitesi
A00108 Edebiyat Fakültesi Dergisi / Sayı: 2 Cilt: 3   Ondokuz Mayıs Üniversitesi
       
RAF 1-4 RAF 1-4   RAF 1-4
       
       
A00109 Eğitim Fakültesi Dergisi / Sayı: 1   Ondokuz Mayıs Üniversitesi
A00110 Eğitim Fakültesi Dergisi / Sayı: 4   Ondokuz Mayıs Üniversitesi
A00111 Eğitim Fakültesi Dergisi / Sayı: 5   Ondokuz Mayıs Üniversitesi
A00112 Eğitim Fakültesi Dergisi / Sayı: 6   Ondokuz Mayıs Üniversitesi
A00113 Eğitim Fakültesi Dergisi / Sayı: 7   Ondokuz Mayıs Üniversitesi
A00114 Eğitim Fakültesi Dergisi / Sayı: 8   İstanbul Bilgi Üniversitesi
A00115 Bilgi ve Bellek Sayı 01- Kış 2004    
A00116 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi / Sayı: 64    
A00117 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi / Sayı: 65    Haziran 2002    
A00118 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi / Sayı: 66    Temmuz 2002    
A00119 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi / Sayı: 68    Eylül 2002    
A00120 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi / Sayı: 69    Ekim 2002    
A00121 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi / Sayı: 70     Kasım 2002    
A00122 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi / Sayı: 71     Aralık 2002    
A00123 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi / Sayı: 72 - 77   Ocak - Haziran 2003    
A00124 Ahmed Cevdet Paşa Semineri 1986  BİLDİRİLER İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00125 Paleografya ve Diplomatik Semineri 1988  BİLDİRİLER İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00126 Tarih Boyunca İstanbul Semineri 1989 BİLDİRİLER İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00127 II. Mahmud ve Reformalrı Semineri 1990 BİLDİRİLER İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00128 Tarih ve Sosyoloji Semineri 1991 BİLDİRİLER İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00129 Sultan II. Abdülhamit ve Devri Semineri 1994 BİLDİRİLER İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00130 Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri 1995 BİLDİRİLER İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00131 Anadolu'da Doğal Afetler Semineri 2001 BİLDİRİLER İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00132 Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet
Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri 1
  İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00133 Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet
Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri 2
  İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Tarih Arşt.Mrkz.
A00134 Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi  2   Ege Üni Sosyal Bilimler Fakültesi
A00135 Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi 1   İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Türkiyat Arş.Mrk.
A00136 Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi 2   İstanbul Üni.Edebiyat Fak.Türkiyat Arş.Mrk.
A00137 Türkiye'nin Arap Ortadoğusu'na Karşı Politikası 1945-1970) Dr. Ömer E. Kürkçüoğlu Sevinç Matbaası 1972
A00138 Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu Sayı A.17 Ankara Üniversitesi Yayınları
A00139 Güney-Doğu Avrupa Araşt. Dergisi 1  (1972) C-1  İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları
A00140 Güney-Doğu Avrupa Araşt. Dergisi 2 - 3 (1974)   İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları
A00141 Güney-Doğu Avrupa Araşt. Dergisi 4 - 5 (1975-76)   İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları
A00142 Güney-Doğu Avrupa Araşt. Dergisi 6 - 7 (1977-1978)   İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları
A00143 Güney-Doğu Avrupa Araşt. Dergisi 8 - 9 (1979-1980)   İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları
A00144 Güney-Doğu Avrupa Araşt. Dergisi 10 - 11 (1981-1982)   İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları
A00145 Güney-Doğu Avrupa Araşt. Dergisi 12 (1982-1998)
"Prof.Dr. Cengiz Orhonlu Hatıra Sayısı"
  İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları
A00146 Milli Mücadele Döneminde Batı Anadolu Kongreleri Dr. Mustafa Albayrak Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
A00147 Cumhuriyet Döneminde Bir Devlet Adamı Mustafa Necati Mustafa Eski Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
A00148 DATÇA (Reşadiye) Kuva-yı Milliyesi Mehmet Çanlı-Ünal Türkeş Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
A00149 Atatürk'ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı Mustafa Keskin Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
A00150 Atatürk Konferansları   Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
A00151 Bağımsızlık Benim Karakterimdir Paneli   Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
A00152 Misak-ı Milli'nin 80. Yıldönümünde İskenderun ve Çevresi   Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
A00153 Milli Mücadele'nin 80. Yıldönümünde Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Panel ve Konferanslar   Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
A00154 Millet Egemenliği Turhan Feyzioğlu Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
A00155 Milli Mücadele'de Karadeniz (1919-1922) Rahmi Doğanay  Atatürk Araştırma Merkezi Yay.
       
RAF 1-5      
       
A00157 Atatürk araştırma merkezi  Sayı 1    
A00158 Atatürk araştırma merkezi  Sayı 2    
A00159 Atatürk araştırma merkezi  Sayı 3    
A00160 Atatürk araştırma merkezi  Sayı 4    
A00161 Atatürk araştırma merkezi  Sayı 5    
A00162 Atatürk araştırma merkezi  Sayı 6    
A00163 Atatürk araştırma merkezi  sayı 7    
A00164 Atatürk araştırma merkezi  sayı 8    
A00165 Atatürk araştırma merkezi  sayı 9    
A00166 Atatürk araştırma merkezi  sayı 10    
A00167 Atatürk araştırma merkezi  sayı 11    
A00168 Atatürk araştırma merkezi  sayı 12    
A00169 Atatürk araştırma merkezi  sayı 13    
A00170 Atatürk araştırma merkezi  sayı 14    
A00171 Atatürk araştırma merkezi  sayı 15    
A00172 Atatürk araştırma merkezi  sayı 16    
A00173 Atatürk araştırma merkezi  sayı 17    
A00174 Atatürk araştırma merkezi  sayı 18    
A00175 Atatürk araştırma merkezi  sayı 19    
A00176 Atatürk araştırma merkezi  sayı 20    
A00177 Atatürk araştırma merkezi  sayı 21    
A00178 Atatürk araştırma merkezi  sayı 22    
A00179 Atatürk araştırma merkezi  sayı 23    
A00180 Atatürk araştırma merkezi  asyı 24    
A00181 Atatürk araştırma merkezi  sayı 25    
A00182 Atatürk araştırma merkezi  sayı 26    
A00183 Atatürk araştırma merkezi  sayı 27    
A00184 Atatürk araştırma merkezi  sayı 28    
A00185 Atatürk araştırma merkezi  sayı 29    
A00186 Atatürk araştırma merkezi  sayı 30    
A00187 Atatürk araştırma merkezi  sayı 31    
A00188 Atatürk araştırma merkezi  sayı 32    
A00189 Atatürk araştırma merkezi  sayı 33    
A00190 Atatürk araştırma merkezi  sayı 34    
A00191 Atatürk araştırma merkezi  sayı 35    
A00192 Atatürk araştırma merkezi  sayı 36    
A00193 Atatürk araştırma merkezi  sayı 37    
A00194 Atatürk araştırma merkezi  sayı 38    
A00195 Atatürk araştırma merkezi  sayı 39    
A00196 Atatürk araştırma merkezi  sayı 40    
A00197 Atatürk araştırma merkezi  sayı 41    
A00198 Atatürk araştırma merkezi  sayı 42    
A00199 Atatürk araştırma merkezi  sayı 43    
A00200 Atatürk araştırma merkezi  sayı 44    
  KİTAP ADI YAZAR YAYINEVİ
  RAF-2-1 RAF-2-1 RAF-2-1
B00001 Meydan Larousse Ek-1    
B00002 Meydan Larousse Ek-2    
B00003 Meydan Larousse -1    
B00004 Meydan Larousse -2    
B00005 Meydan Larousse -3    
B00006 Meydan Larousse -4    
B00007 Meydan Larousse -5    
B00008 Meydan Larousse -6    
B00009 Meydan Larousse -7    
B00010 Meydan Larousse -8    
B00011 Meydan Larousse -9    
B00012 Meydan Larousse -10    
       
       
       
  RAF-2-2 RAF-2-2 RAF-2-2
B00013 İslam Ansiklopedisi  C : 1   MEB Yayınları
B00014 İslam Ansiklopedisi  C : 2   MEB Yayınları
B00015 İslam Ansiklopedisi  C : 3   MEB Yayınları
B00016 İslam Ansiklopedisi  C : 4   MEB Yayınları
B00017 İslam Ansiklopedisi  C : 5-1   MEB Yayınları
B00018 İslam Ansiklopedisi  C : 5-2   MEB Yayınları
B00019 İslam Ansiklopedisi  C : 6   MEB Yayınları
B00020 İslam Ansiklopedisi  C : 7   MEB Yayınları
B00021 İslam Ansiklopedisi  C : 8   MEB Yayınları
B00022 İslam Ansiklopedisi  C : 9   MEB Yayınları
B00023 İslam Ansiklopedisi  C : 10   MEB Yayınları
       
  RAF-2-3 RAF-2-3 RAF-2-3
B00024 İslam Ansiklopedisi  C : 11    
B00025 İslam Ansiklopedisi  C : 12    
B00026 Meydan Larousse -11    
B00027 Meydan Larousse -12    
B00028 Türk İnkılabı Tarihi C: 1 Ks:1 Yusuf Hikmet Bayur Türk Tarih Kurumu 1983
B00029 Türk İnkılabı Tarihi C: 1 Ks:2    
B00030 Türk İnkılabı Tarihi C: 2 Ks:1    
B00031 Türk İnkılabı Tarihi C: 2 Ks:2    
B00032 Türk İnkılabı Tarihi C: 2 Ks:3    
B00033 Türk İnkılabı Tarihi C: 2 Ks:4    
B00034 Türk İnkılabı Tarihi C: 3 Ks:1    
B00035 Türk İnkılabı Tarihi C: 3 Ks:2    
B00036 Türk İnkılabı Tarihi C: 3 Ks:3    
B00037 Türk İnkılabı Tarihi C: 3 Ks:4    
       
  RAF-2-4 RAF-2-4 RAF-2-4
B00038 Ana Britannica 1    
B00039 Ana Britannica 2    
B00040 Ana Britannica 3    
B00041 Ana Britannica 4    
B00042 Ana Britannica 5    
B00043 Ana Britannica 6    
B00044 Ana Britannica 7    
B00045 Ana Britannica 8    
B00046 Ana Britannica 9    
B00047 Ana Britannica 10    
B00048 Ana Britannica 11    
B00049 Ana Britannica 12    
B00050 Ana Britannica 13    
B00051 Ana Britannica 14    
B00052 Ana Britannica 15    
B00053 Ana Britannica 16    
B00054 Ana Britannica 17    
B00055 Ana Britannica 18    
B00056 Ana Britannica 19    
B00057 Ana Britannica 20    
B00058 Ana Britannica 21    
B00059 Ana Britannica 22    
       
  RAF-2-5 RAF-2-5 RAF-2-5
       
  DERGİLER    
  RAF-3-1 RAF-3-1 RAF-3-1
C00001 Tarih Ansiklopedisi M.Çağatay Uluçay İstanbul 1961
C00002 Siyasi Tarih (Fransiz İht'den 1980'lere kadar  Dr. Rıfat Uçarol Hv.Bas.Ve.Neş.Md. İstanbul 1961
C00003 Siyasi Tarih (Fransiz İht'den 1980'lere kadar  Dr. Rıfat Uçarol Hv.Bas.Ve.Neş.Md. İstanbul 1979
C00004 Siyasi Tarih (Fransiz İht'den 1980'lere kadar  Dr. Rıfat Uçarol Hv.Bas.Ve.Neş.Md. İstanbul 1985
C00005  Siyasal Tarih (1789-1960) Prof:Dr.Coşkun ÜÇOK  
C00006 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  Doç. Dr Ergün Aybars  Ege Üniversitesi Basımevi
C00007 Tarih (Cumhuriyet Tarihi)    
C00008 Yedek Parça Aziz NESRİN  
C00009 Türk Devrim Tarihi  Doç Dr. Tuncer Baykara Hacettepe Üniversitesi 1981
C00010 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası  Nevin Yurdsever 1994
C00011 Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi Hilmi Ziya Ülken Selçuk Yayınları 
C00012 Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi C.1   Genkur.Bşk.Deniz.Kuvvetleri K.lığı 1973
C00013 Mizancı Murad Bey Hayatı ve Eserleri Birol Emil İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınevi
C00014 1919'dan 1937'ye kadar Dünya Tarihi Leon Cahen Raymond Ronze Kanaat Kitabevi 1939
C00015 Türkiye Kılavuzu Hüseyin Orak  İbrahim Horoz Basımevi 1946
C00016 Kadro Seçmeler Gökçe Fırat İleri Yayınları 2004
C00017 Türkiye Yıllığı 1973   Başbakanlık Basın Yayın Gnl Md.
C00017-1 Anayasa Hukuku İlhan Arsel  
C00017-2 Osmanlı İmparatorluğunda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele Ahmed Bedevi Kuran Çeltüt Matbaası
       
  RAF-3-2 RAF-3-2 RAF-3-2
C00018 Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye (Bizanstan 1971'e Stefanos Yekasimos Gözlem Yayınları 1974
C00019 Türk Hukuk Tarihi M.Akif.Aydın Beta Yayınları 1999
C00020 Rumeli'den Türk Göçleri Belgeler 1 Bilal N.Şimşir Türk Kültürünü Araştırma Enst. 1968
C00021 Rumeli'den Türk Göçleri Belgeler 2 Bilal N.Şimşir Türk Kültürünü Araştırma Enst. 1968
C00022 Türkiye'de Sol Akımlar M.Tuncay Mete Tunçay AÜ S.B.F yayınları 1967
C00023 Sömürgeleşen Türkiye Prof.Dr. Cihan Dura İleri Yayınları 2004
C00024 Küreselleşme Ve Türkiye Nazım Güvenç BDS Yayınları 1998
C00025 Balkan Harbi Sırasında Rumeliden Türk Göçleri (1912-1913) Ahmet Halaçoğlu TTK yayınları
C00026 19 yy. Sonlarında Avrupa'da Türkler Gustav Rasch Yeditepe 2004
C00027 Modernleşen Türkiye'nin Tarihi Erik Jan Zürcher İletişim 1993
C00028 Türklerin Tarihi c. 1 Doğan Avcıoğlu Tekin yayınevi
C00029 Türklerin Tarihi c. 2 Doğan Avcıoğlu Tekin yayınevi
C00030 Türklerin Tarihi c. 3 Doğan Avcıoğlu Tekin yayınevi
C00031 Türklerin Tarihi c. 4 Doğan Avcıoğlu Tekin yayınevi
C00032 Milli Kuruluş Tarihi c. 4 Doğan Avcıoğlu Tekin yayınevi
C00033 Türklerin Tarihi c. 5 Doğan Avcıoğlu Tekin yayınevi
C00034 Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalist Hareketler George Haupt Paul Dumont Gözlem Yayınları 1977
C00035 Uygarlıklar Çatışmasında Türkiye Celal Nuri İleri Ulus 2004
C00036 Türk Basın Tarihi  Hıfzı Topuz Remzi Kitapevi 2003
C00037 Türkiye ve Reformları Eugene Morel Ütopya Yayınevi 2000
C00038 100 Soruda Türkiye İkt. Tar. 2. cilt Niyazi Berkes Gerçek Yayınevi
C00039 Türk Boğazları  Prof.Cemil Birsel İsmail Akgun Mat. 1948
C00040 Jön Türkler ve 1908 ihtilali E.E.Ramsaur Sander Yay.1957
C00041 Batı Tarihinde İnsanlık Suçları Sefa M Yürükel Avcıol Basım
C00042 100 Soruda Türkiye İkt. Tar. 1. cilt Niyazi Berkes Gerçek Yayınevi
C00043 100 Soruda Türkiye İkt. Tar. 2. cilt Niyazi Berkes Gerçek Yayınevi
       
  RAF-3-3 RAF-3-3 RAF-3-3
C00043 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00044 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00045 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00046 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00047 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00048 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00049 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00050 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00051 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00052 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00053 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
C00054 Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İSTANBUL 14 adet mevcut Sadık Albayrak İBB yay.
       
C00056 Taif'te Ölüm Mehmet Komşu  
C00057 Türkiye'nin Jeopolitik Konumu ve Türk Dünyası Suat İlhan Atatürk Kültür Merkezi Yay.
C00058 30 Ağustos Türk İstiklal Harbinde Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi E.Kur.Yar. Talat Turhan İleri Yayınları 
C00059 Savaşı Atatürk Kazanacak  M.İskender Özturanlı Toplumsal Dönüşümü YAY.
C00060 Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi Tahsin Uzer TTK yayınları 1979
C00061 Osmanlı Araştırmaları Editörler:Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitabevi
C00062 Osmanlı İmparatorluğunda Yaşamak Francois Georgeon Paul Dumont İletişim 1997
C00063 Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar Uygur Kocabaşoğlu-Metin Berge Kebikeç Yay.1994
C00064 Osmanlı Devletinde Gayrı Müslim Teb'anın Yönetimi Bilal Eryılmaz Risale Yay.1990
C00065 Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri Paul Imbert Havass Yayınları
C00066 Osmanlı Devleti Tarihi  Hayrullah Efendi Son Havadis Yayınları 1971
C00067 Osmanlı Devletinin Dağılma Devri(XVIII ve X1X asırlarda Yusuf Akçura TTK YAY. 1988
C00068 Osmanlı Devletinin Dağılma Devri(XVIII ve X1X asırlarda Yusuf Akçura TTK YAY. 1989
C00069 Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl 1491-1992 SEMPOZYUM 1992 TTK YAY. 
C00070 Osmanli Bahriyesinde Yabancı Misyonlar Celalettin Yavuz  
C00071 Yeni Osmanlılar Tarihi 2 adet mevcut Ebuzziya Tevfik Hürriyet Yay.
C00072 Yeni Osmanlılar Tarihi 2 adet mevcut Ebuzziya Tevfik Hürriyet Yay.
C00073 Osmanlı Meşrutiyetinde Ordu-Siyaset Çatışması Zekeriyya Türkmen İrfan Yay.1993
C00074 Modernleşme Bağlamında Osmanlı-Amerika İlişkileri Doç.Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu Beyan 
C00075 Osmanlı GayriMüslimlerinin Askerlik Serüveni Ufuk Gülsoy  Simurg yay. 2000
C00076 Osmanlı Tarihi  N.Iorga Ankara 1948
C00076-1 Naimaya göre 17. yy Osmanlı Toplum Yapısı Zeki Arslantürk  
       
       
  RAF-3-4 RAF-3-4 RAF-3-4
C00077 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 1 AÜ yay.
C00078 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 2 AÜ yay.
C00079 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 3 AÜ yay.
C00080 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 4 AÜ yay.
C00081 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 5 AÜ yay.
C00082 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 6 AÜ yay.
C00083 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 7 AÜ yay.
C00084 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 8 AÜ yay.
C00085 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 9 AÜ yay.
C00086 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Mrk. Dergisi (11 cilt) 10 AÜ yay.
C00087 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00088 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00089 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00090 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00091 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00092 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00093 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00094 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00095 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00096 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00097 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00098 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00099 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00100 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00101 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00102 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00103 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00104 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00105 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00106 Osmanlı Araştırmaları Derg. (24 cilt) Halil İnancık-Nejat Göyünç Enderun Kitapevi
C00107 Armenias in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926) Makaleler BÜ yay.
C00108 Üç Bin Yıllık Birikim Ali Polat Enes Mat. 2000

 

  RAF-4-1 RAF-4-1 RAF-4-1
D00001 Osmanlı-Rus Harbi (1877 - 78 ) 1 Genelkurmay Başkanlığı  
D00002 Osmanlı-Rus Harbi (1877 - 78 ) 2 Genelkurmay Başkanlığı  
D00003 Osmanlı Sırp-Karadağ Harbi   Genelkurmay Başkanlığı  
D00004 Cumhuriyetin 70. yılında Türk Silahlı Kuv.  Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00005 Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 1999 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
  Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2001 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
  Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2003 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
  Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2000 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
  Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2004 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00006 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 107 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00007 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 108 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00008 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 109 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00009 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 110 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00010 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 111 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00011 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 112 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00012 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 113 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00013 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 114 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00014 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 115 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00015 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 116 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00016 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 117 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00017 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi / Sayı: 118 Genelkurmay ATESE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı  
D00018 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 42 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00019 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 43 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00020 Atatürkçülük Konferansları-1 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00021 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 44 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00022 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 45 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00023 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 46 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00024 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 47 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00025 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 48 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00026 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 49 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00027 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 50 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00028 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 51 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00029 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 52 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00030 Askeri Tarih Bülteni / Sayı: 53 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00031 Proceedingo of the Second International
 Symposıum
The Turkish General Staff Military History
 and Strategic Studies Directorate Publications
 
D00032 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi / Sayı: 1 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00033 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi / Sayı: 2 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
  Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi / Sayı: 3 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
  Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi / Sayı: 4 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00034 Stratejik Araştırmalar Dergisi / Sayı: 1 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00035 Stratejik Araştırmalar Dergisi / Sayı: 2 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00036 Stratejik Araştırmalar Dergisi / Sayı: 3 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00037 Stratejik Araştırmalar Dergisi / Sayı: 4 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00038 Stratejik Etütler Bülteni / Sayı: 93 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00039 Stratejik Etütler Bülteni / Sayı: 92 (2 Adet) Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
  Stratejik Etütler Bülteni / Sayı: 94 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00040 Stratejik Araştırma vew Etüt Bülteni 1 Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00041 Kıbrıs Türkleri ve Atatürk İnkılaplarının
Kıbrıs'ta Uygulanması
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00042 Yıldırım Hüseyin Hüsnü Emir(Erkilet)(2Adt) Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00043 Yıldırım Hüseyin Hüsnü Emir(Erkilet)(2Adt) Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00044 Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi
İncelemesi
E.Org. Necdet ÖZTORUN  
D00045 İsmet İnönü Konuşma,Demeç,Makale,
Mesaj ve Söyleşileri 1961 - 1965
İlhan TURAN  
D00046 İsmet İnönü Konuşma,Demeç,Makale,
Mesaj ve Söyleşileri 1965 - 1967
İlhan TURAN  
D00047 İsmet İnönü Konuşma,Demeç,Makale,
Mesaj ve Söyleşileri 1968 - 1970
İlhan TURAN  
D00048 İsmet İnönü Konuşma,Demeç,Makale,
Mesaj ve Söyleşileri 1944 - 1950
İlhan TURAN  
D00049 İsmet İnönü Konuşma,Demeç,Makale,
Mesaj ve Söyleşileri 1933 - 1938
İlhan TURAN  
D00050 İsmet İnönü Konuşma,Demeç,Makale,
Mesaj ve Söyleşileri 1970-1973
İlhan TURAN  
       
       
       
  RAF-4-2 RAF-4-2 RAF-4-2
D00051 MORA AYAKLANMALARI VE YUNAN BAĞIMSIZLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI YAYINLARINDAN  
D00052 İslam Ülkeleri İle İlişkiler Ve İslam Konferansı Teşkil HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI YAYINLARINDAN  
D00053 10Kasım 1997 ATATÜRK'Ü Anma Töreni HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI YAYINLARINDAN  
D00054 Genel Kurmay Başkanlığı Basını Bilgilendirme Toplantıları Ve Basına Açık Ana Faaliyetleri GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI  
D00055 Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri I
1763-1938 Yılları Arasında Osmanlı
İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Ordu ve Toplum
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00056 Sekizinci Askeri Tarih Semineri Il
XIX ve XX. yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00057 Sekizinci Askeri Tarih Semineri I
XIX ve XX. yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00058 Sekizinci Askeri Tarih Semineri II
XIX ve XX. yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00059 Türk İstiklal Harbi
"Batı Cephesi" II. Cilt 1.Kısım
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00060 Türk İstiklal Harbi
"Batı Cephesi" II. Cilt 3.Kısım
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00061 TBMM Hükümeti Dönemi
Türk İstiklal Harbi Özet Tarihi IV Cilt 1.Kısım
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00062 Osmanlı Ordusu'nun Azerbaycan ve
Dağıstan Harekatı
Nasır YÜCEER
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00063 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi
Irak-İran Cephesi 1914-1918 3.Cilt 2.Kısım
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00064 Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik
Etüt Başkanlığı Süreli Yayınalrı Makaleler
Dizini II
Dr. Hamit PEHLİVANLI
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00065 Türk-İsrail Müşterek Askeri Tarih
Konferansı I
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00066 Türk-İsrail Müşterek Askeri Tarih
Konferansı II
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00067 Tarihte Türk - Bulgar İlişkileri Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00068 Kilikya Dramı ve Urfa'nın Kurtuluş Savaşları    
D00069 Balkan Savaşı'na Katılan Komutanların
Yaşam Öyküleri
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00070 1877 - 1878 Osmanlı-Rus Savaşı
 Zaman Dizini
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00071 Türk İstiklal Harbi İç Ayaklanmalar  Em. Gen. Hamdi Ertuna  
D00072 İngiliz Belgelerinde İkinci Dünya Savaşı
Öncesi Türk-İngiliz İlişkileri
Dr. Erdoğan KARAKUŞ
Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00073 Atatürk Ansiklopedisi 2  Kemal Zeki Gençosman May Yayınları
D00074 Atatürk Ansiklopedisi 4 Kemal Zeki Gençosman May Yayınları
D00075 Atatürk Ansiklopedisi 5 Kemal Zeki Gençosman May Yayınları
D00076 Atatürk Ansiklopedisi 7 Kemal Zeki Gençosman May Yayınları
D00077 Tek Adam 1 Şevket Süreyya Aydemir Remzi Kitapevi 1963
D00078 Tek Adam 2  Şevket Süreyya Aydemir Remzi 
D00079 İkinci Adam 1 İkinci Adam  Remzi Kitapevi 1966
D00080 İkinci Adam 2 İkinci Adam  Remzi Kitapevi 1966
D00081 İkinci Adam  İkinci Adam  Remzi Kitapevi 1966
       
       
       
  RAF-4-3 RAF-4-3 RAF-4-3
D00082 Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi Enver Behnan Şapolyo Rafet Zaimler Yayınevi
D00083 İki Neslin Tarihi Ahmet Cevdet Emre Hilmi Kitapevi
D00084 Türk Dili ve Biz Rüştü Ergün Fatih Yayınevi
D00085 Meclis'te Casus Var Sadi Borak Kırmızı Beyaz Yay. 2004
D00086 M:Kemal Atatürk'ün Vatandaşlıktan Çıkarılması Sadi Borak  
D00087 Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler Dr. Barış Doster Toplumsal Dönüşümü Yay. 2004
D00088 Türkiye'nin 70 yılı Akbank Yay  
D00089 Atatürk Milliyetçiliği  Baskın Oran Bilgi Yay. 1997
D00090 Atatürk ve Milli Mücadele  Nejat Göyünç Damla Yay. Konya 1987
D00091 Atatürk ve Milli Mücadele  Nejat Göyünç Turhan Kitapevi 1984
D00092  Mustafa Kemal  Bendist Mechin  
D00093 Nükte ve Fıkralarla Atatürk Niyazi Ahmet Banoğlu İnkılap ve Aka 1981
D00094 Emret Komutanım  M.Ali Birand Milliyet Kitapları
D00095 Sarı Zeybek  Can Dündar Doğan Medya yay. 1994
D00096 10 Kasımlarda Atatürk'ü Anmak ve Anlamak  Zeki Dilek Atatürk Araştırma Merkezi
D00097 Özdeyişlerle Atatürk  GenKur  1981
D00098 Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan Prof Münir Aktepe İ.Ü. Edebiyat Fak.
D00099 Atatürk Üniversite Reformu Prof.Horst Widmann İ:Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. 1981
D00100 Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922)   Başbakanlik Devlet Arşivleri Gen. Md.
D00101 Sivas Valiliği 2004 yılı faaliyet raporu    
D00102 Türk Dünyası Araştırmaları  Ermeni Meselesi Özel Sayısı Türk Dünyası Araştırmaları
D00103 Rumeli Demiryolları Dr Vahdettin Engin   
D00104 Hicaz Demiryolu Dr. Ufuk Gülsoy Eren Yay.
D00105 İttihat ve Terakki  Mustafa Ragıp Esatlı Hürriyet Yay. 1975
D00106 Panislamizm ve Rus Milliyetçiliği  Prof Hans Kohn Kervan Kitapçılık 1983
D00107 Panislamizm ve Rus Milliyetçiliği  Prof Hans Kohn Kervan Kitapçılık 1983
D00108 Sosyalizmin ve sosyal Mücadelenin Tarihi Max Beer  
D00109 Cumhuriyet Kuşağının Not Karnesi Bütün Dünya Dergisi  
D00110 Ankara Y.Kadri Karaosmanoğlu Remzi Kitapevi 1964
D00111 Yanya'dan Ankaraya İsmail Hakkı Okday Sebil Yayınevi 1975
D00112 Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi Orhan Kurmuş Bilim Yayınları 
D00113      
D00114 Darulfunundan Üniversiteye Ali Arslan Kitabevi Yay.
D00115 Demirci Akınları  İbrahim Ethem Akıncı TTK Basımevi Ankara 1978
D00116 XIX yüzyılın İlk Yarısında ANKARA Dr. Rıfat ÖZDEMİR Kültür Bakanlığı yay.
D00117 Şeriat ve Kadın İlhan ARSEL 1993
D00118 The story Behind Ambassador  Heath W Lowry The Isls Press 1990
D00119 Vor Dem Kriegsauseruch B.F. Schulte 1980
       
       
       
  RAF-4-4 RAF-4-4 RAF-4-4
D00120 İzmir Basınından Seçmeler Zeki Arıkan İzmir Büyükşehir Kit. 
D00121 Alman Emperyalizmin Türkiye'ye girişi Lothar Rathman Bilim Araştırma Dizisi
D00122 Tarihi Gelişim İçinde Irak'ta Türk Varlığı Doç.Dr.Suphi Saatçi Tarih Araştırmalar ve Dokumantasyon 
D00123 Çankaya I Falih Rıfkı Atay Dünya Yay.
D00124 Çankaya II Falih Rıfkı Atay Dünya Yay.
D00125 Goltz Paşanın Hatırası ve Hal Tercümesi K.K.K yay.  
D00126 Siyasi Doktrinler Tarihi  Prof. Gaetano Mosca Varlık yay.
D00127 Tam Bir Muhalif Refik Halid Karay Temel Yay.
D00128 Ermeni Olayları ve Gerçekleri Necmettin Erdem Genkur yay.
D00129 Irak Muharebelerinde 3 ncü Piyade Alayı Hatıraları Tümg.Şükrü KANATLI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00130 XX: Yüzyılın İlk Yarısında TÜRK-BULGAR Askeri-   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00131 Gördüklerim Yaşadıklarım   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00132 Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00133 Balkan Savaşında Mürettep 1, Kolordunun harekatı E:Kurmay Albay Mahmut BELİKUZDİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00134 10 NCU Askeri Senpozyumu Bilgileri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00135 Balkan Savaşında Çatalca Ve Sağ Kanat Ordularu E:Kurmay Albay Mahmut BELİKUZDİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00136 Genelkurmay Atase Ve Denetleme Başkanlığı   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00137 1NCİ Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunun
AZERBEYCAN Ve Dağıstan Harekatı
Nasır YÜCEER  
D00138 Çanakkale Savaşı Anıtları Ve Şehitleri Zekeriya TÜRKMEN  
D00139 Balkan Savaşına Katılan Komutanların Yaşam öykü   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00140 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00141 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00142 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00143 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00144 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00145 Proceedıngs Of The Fourth Internatıonal   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00146 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00147 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00148 57, Tümen Ve Aydın Milli Mücadele E.ALBAY M.Şefik AKER  
D00149 Communıques The Joınt Turkısh-Israelı Mılıtary    GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00150 Communıques The Joınt Turkısh-Israelı Mılıtary    GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00151 Arşiv Belgeleri İle ERMENİ Faliyetleri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00152 Arşiv Belgeleri İle ERMENİ Faliyetleri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00153 Atatürk'ün Not Defterleri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00154 Atatürk'ün Not Defterleri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00155 Atatürk'ün Not Defterleri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00156 Atatürk'ün Not Defterleri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00157 Atatürk'ün Not Defterleri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00158 Proceedıngs Of The Thırd Internatıonal   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00159 Dört'ncü Uluslararası Sempozyum Bildirileri Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00160 Atatürk Haftası Armağanı   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00161 ONBİR'NCİ Uluslararası Sempozyum Bildirileri Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00162 ONBİR'NCİ Uluslararası Sempozyum Bildirileri Genelkurmay Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Başkanlığı
 
D00163 Arşiv Belgeleri İle ERMENİ Faliyetleri cilt:VII   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00164 Genelkurmay Askeri Ve Stratejik Etüt Başkanlığı DR.Hamit PEHLİVANLI  
       
       
       
       
       
  RAF-4-5 RAF-4-5 RAF-4-5
D00165 Dramdan Sina FİLİSTİNE Savaş Günlüğü Sami YENGİN  
D00166 Sümerler Gutlar Hattiler Huriler Hurarturar PROF.DR.Cahit GÜLBATTI  
D00167 Türk İstiklal Savaşında Birinci İnönü Muharebesi Kurmay yarbay Selahattin SELİŞEN  
D00168 İşgotra Savunması  tümg.Abdurrahman NAFIS  
D00169 Birinci Dünya Savaşında Doğu Cephesinde Suvari ALB.Recep BALKAN  
D00170 BİRİNCİ Dünya Savaşında Kafkasya Irak Cephesin Kur.Alb.Hulusi BAYKOÇ  
D00171 Bir Asker Öyküsü 2, Baskı Erkan ALTUNOK  
D00172 Bir Asker Öyküsü  Erkan ALTUNOK  
D00173 Atatürk Haftası Armağanı   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00174 Atatürk Haftası Armağanı   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00175 Atatürk Haftası Armağanı   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00176 Stratejik Araştırmalar    GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00177 1,NCİ Dünya Savaşında 10NCU Kolordu Ve Sarıka Yarb. Selahatin GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00178 Uluslar arası Askeri Tarih Dergisi    
D00179 Atatürkün Not Defterleri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00180 Balkan Savaşında Şark Köy Çıkarması e.Tümg. Hüsnü ERSÜ  
D00181 İstiklal Savaşında Kütahya Ve Eskişehir  E.Tümg. Fehri AYKUT  
D00182 Stratejik Araştırmalar    GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00183 Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesi Hatıraları Kur.Alb.Aziz SEMİH İLTER  
D00184 Birinci Dünya Savaşında Muharebeler Alman Yrb.GUİZA  
D00185 Balkan Savaşında Edirne Kale Muharebeleri E.Tümg.A.Remzi YİĞİTGÜDEN  
D00186 İstiklal Savaşında 4 NCÜ Kolordu E.Tümg. Fahri AYKUT  
D00187 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi E.Yrb.Rüştü TÜRKER  
D00188 21,yy TÜRKİYE Yrd.Doç.Dr Sayit YILMAZ  
D00189 5,NCİ Uluslar Arası Sempozyum Bilgileri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00190 Cumhuriyet Tarihi Türk Tarihinin Ana Hatları Dr. Veli YILMAZ Kurm Kd Alb  
D00191 2,Nci Uluslar Arası Sempozyum Bilgileri   GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00192 Birinci Dünya Harbinde Azerbaycan ve Dağıstan Muhaberlerinde 15. piyade tümeni İzzet Yeğin GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
D00193 International Revıew Of Mılıtary Hıstory   GENELKURMAY BASINEVİ