Başvuru

Başvuru için adayların izlemesi gereken süreç aşağıda özetlenmiştir:

 • Adaylar Elektronik Başvuru Sistemi (http://ebs.yeditepe.edu.tr) üzerinden online başvuru yaparlar.
 • Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen başvuru belgelerini Enstitü’ye 2 set halinde teslim ederek başvurularını tamamlarlar.

 

Elektronik Başvuru Sistemi Üzerinden Başvuru için Son Gün (http://ebs.yeditepe.edu.tr) 27. Ocak. 2020
   
 

 

BAŞVURACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR :

 • Dört yıllık bir yüksek eğitim kurumundan mezun olmak.
 • Son beş yıl içerisinde eşit ağırlık veya sözel alanda alınmış en az  55 ALES puanına sahip olmak. ( Tezsiz programda ALES koşulu aranmamaktadır.)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER  :

 • Lisans Diploma Aslı ve Fotokopisi.
 • Lisans Not Çizelgesi Aslı ve Fotokopisi
 • ALES sonuç belgesi çıktısı.
 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi fotokopisi.)
 • Nüfus CüzdanAslı ve Fotokopisi.
 • İkametgah Belgesi. 
 • 3 adet vesikalık fotoğraf .