2019 BAHAR DÖNEMİ HTR302-301 BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

2019 BAHAR DÖNEMİ HTR302/301 BÜTÜNLEME PROGRAMI
DERSİN
KODU
DERSİN
ŞUBESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV
GÜNÜ
SINAV
SAATİ
SINAV YERİ
HTR302 21,22,25 ÖĞR.GÖR. ÖNAY ALPAGO 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 16:00 HUKUK Z01
HTR302 17,18 ÖĞR. GÖR. HANDAN DİKER 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 16:00 GSF 403
HTR302 9,10 PROF. DR. İHSAN GÜNEŞ 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 16:00 GSF 404
HTR302 7,8 ÖĞR. GÖR. DAVUT EKŞİ 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 17:00 EKBİNA 7E04
HTR302 1,2 PROF. DR. TÜLAY BARAN 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 17:00 EKBİNA 7E04
HTR302 19,20,26 DOÇ.DR. BÜLENT BAKAR 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 17:00 EKBİNA 7E03
HTR302 3,4,13,14 DR. ÖĞR. Ü. Ş. CAN ERDEM 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 17:00 EKBİNA 7E01
HTR302 5,6,11,12 PROF. DR. SÜLEYMAN BEYOĞLU 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 17:00 EKBİNA 7E02
HTR302 28 DR. ÖĞR. Ü. FURKAN KAYA 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 16:00 HUKUK Z02
HTR302 27,15,16,24Y.Ö. ÖĞR. GÖR. SONER DURSUN 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 15:00 - 16:00 HUKUK Z02
HTR301 1 ÖĞR. GÖR. SONER DURSUN 15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ 16:00-17:00 GSF 305