Genç Bakışlardan Cumhuriyet Tarihi

Program detayları için tıklayınız.

Zoom üzerinden etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞUNUN 25. YILINDA GENÇ BAKIŞLARDAN CUMHURİYET TARİHİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI

5 Şubat 2021

Açılış 11.00

Birinci Oturum: Yerel Tarih Çalışmaları

Saat 11.15-12.35

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tülay ALİM BARAN

 1. Müge Sevim, Osmanlı Devleti’nde Tahaffuzhaneler/Tuzla İlçesi
 2. Hatice Ayser Soğuksu, Milli Mücadele Dönemi Bursa 
 3. Şebnem Taşdemir, Meşrutiyetten Cumhuriyete İstanbul’da Spor
 4. Ali Serdar Mete, Milli Mücadele’de İstanbul’da Kurulan Yardım Kuruluşları

İkinci Oturum: Biyografiler            

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bülent BAKAR

Saat 12.35-13.40

 1. Dicle Kar, Selahattin Adil Paşa  
 2. Tuğba Ak, Nuri Şeker
 3. Ece Yüksel, Yusuf Franko Paşa

Üçüncü Oturum: Milli Mücadele Tarihi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU

Saat 14.30-15.50

 1. Ahmet Gençal, Milli Mücadele’de Düyun-u Umumiye
 2. Sevcan Başboğa, Milli Mücadele’nin Sesi Anadolu Ajansı: Haber Kaynakları ve İlk Bültenleri 
 3. Nuray Sevim, Milli Mücadele Dönemi Eğitim Çalışmaları
 4. Onur Eren, Lozan Konferansında Karaağaç Konusu

Dördüncü Oturum: Cumhuriyet Tarihi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ

Saat 15.50-17.10

 1. İmren Arbaç, 1960-1964 Yılları Arasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri
 2. Aysun  Ülgezen, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tasarruf Propogandaları: Kumbara Örneği
 3. Gül Tuğçe Akün, Cumhuriyet Dönemi Ulus İnşa Süreci ve Posta Pulları  İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
 4. Soner Dursun, 2000’li Yıllardan Günümüze Türkiye-İran İlişkilerinde Değişen Olgular

Sonuç ve Değerlendirme 17.10- 18.00