HTR301 - HTR302 TÜM DERS NOTLARI

HTR301 - HTR302 TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

HTR301 KONU BAŞLIKLARI HAFTA HAFTA AŞAĞIDA LİSTELENDİĞİ ŞEKİLDEDİR:

 

2020 GÜZ DÖNEMİ HTR 301 HAFTALIK DERS KONULARI

Birinci Hafta      (1 Ekim /5 Ekim Haftası) Cumhuriyet Tarihi'nin Temel Kaynaklarının ve Kavramların Tanıtımı

İkinci Hafta        (12 Ekim haftası) Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali

Üçüncü Hafta     (19 Ekim haftası) Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları

Dördüncü Hafta(26 Ekim haftası) Tanzimat Dönemi ve Meşrutiyetler

Beşinci Hafta      (2 Kasım haftası) Trablusgarp ve Balkan Savaşları

Altıncı Hafta       (9 Kasım haftası) 19. yy. da Avrupa ve I. Dünya Savaşına Giden Süreç

Yedinci Hafta     (16 Kasım haftası) I. Dünya Savaşı ve Mütareke

Sekizinci Hafta (23Kasım haftası) Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler

Dokuzuncu Hafta(30 Kasım haftası) Vize Haftası

Onuncu  Hafta  (7 Aralık haftası) Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi

Onbirinci Hafta (14 Aralık haftası) Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

Onikinci Hafta   (21 Aralık  haftası) Cepheler, Cepheleri Kapatan Anlaşmalar, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz

Onüçüncü Hafta (28 Aralık haftası) Mudanya Mütarekesi , Lozan Barış Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması

Ondördüncü Hafta (04 Ocak 2021 haftası) Cumhuriyet'in ilanı Halifeliğin Kaldırılması ve Genel Değerlendirme

 

6 OCAK 2021 DERSLERİN SON GÜNÜ 

16 OCAK 2021/ CUMARTESİ - SAAT: 10.00-18.00 HTR GÜZ  DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

 

 

HTR 301 DERSİ İÇİN KİTAP LİSTESİ 

Ders Kitapları

 • İmparatorlukten Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti ( İSTEK Yayınları )
 • Türkiye'de Demokrasi ve Parlamento Tarihi ( Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını )
 • Nutuk

Okuma Kitabı önerileri

 • Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar
 • Sodom ve Gomore, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halas,Mehmet Rauf
 • Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir
 • Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir
 • Kalpaklılar, Samim Kocagöz
 • Bir Göçmen Kuştu O, Ayla Kutlu
 • Meyyale, Hıfzı Topuz
 • Paris'te Son Osmanlılar, Hıfzı Topuz
 • Taif'te Ölüm, Hıfzı Topuz
 • Çamlıca'nın Üç Gülü, Hıfzı Topuz
 • Yeşil Gece , Reşat Nuri Güntekin
 • Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman