Başvuru Koşulları

Dört yıllık bir yüksek eğitim kurumundan mezun olmak.
 
Tezli Yüksek Lisans programlarında ALES'den eşit ağırlık veya sözel alanda alınmış en az 55,000 ve üstünde puana sahip olmak.(Geçerlik süresi üç yıldır.Başvuru tarihinde ALES belgesi olmayan adaylar ''özel öğrenci'' statüsünde programa kabul edilebilirler.)
 
Tezsiz programda ALES koşulu aranmamaktadır