Kayıt için Gerekli Belgeler

2018  Güz döneminde Enstitümüze Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı için öğrenci alınacaktır. Atatürkçü Düşünce Sistemi, oluştuğu ortam, hedefleri ve temel felsefesi bakımından güncelliğini koruyan ve her geçen gün önemi artan bir akademik araştırma ve çalışma konusudur. Programın amacı; bu sistemi ve onun değerlerini kavramış uzman kadrolar yetiştirmektir.

Online Başvuru : http://ebs.yeditepe.edu.tr

Ön Kayıt Başvuruları :        01.05.2018 – 23.09.2018

Mülakat:                               25.09.2018 - Saat: 11:00

Ders Kayıtları:                      24-28.09.2018

Derslerin Başlaması:            01.10.2018 

    

 BAŞVURACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR :

  • Dört yıllık bir yüksek eğitim kurumundan mezun olmak.
  • Son beş yıl içerisinde eşit ağırlık veya sözel alanda alınmış en az  55 ALES puanına sahip olmak. ( Tezsiz programda ALES koşulu aranmamaktadır.)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER  :

  • Lisans Diploma Aslı ve Fotokopisi.
  • Lisans Not Çizelgesi Aslı ve Fotokopisi
  • ALES sonuç belgesi çıktısı.
  • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi fotokopisi.)
  • Nüfus CüzdanAslı ve Fotokopisi.
  • İkametgah Belgesi. (Muhtardan)
  • 3 adet vesikalık fotoğraf .

 

Adres  : Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:3 Kayışdağı / İST.

Tel      :  Neslihan DEMİRCİ   (0216) 578 02 48

e-mail  : ndemirci@yeditepe.edu.tr

Tel      :  Sevgi BERKİ ULUTAŞ (0216) 578 00 33

e-mail :  sberki@yeditepe.edu.tr

 

 

 

 

 

Facebook :  https://www.facebook.com/ataenst/