Tezler

Mezun olan öğrencilerimizin hazırladıkları Yüksek Lisans Tezi başlıkları :

 • Mehmet Vahit İPEKÇİ “Doktor Nazım ve Siyasi Yaşamı“ (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Kenan ÖZTÜRK “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Siyasi Yaşam”  (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Recep YALÇIN “İsmail Hakkı Tonguç’un Türk Eğitim Sistemi Üzerine Görüşleri” (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Hülya KORKMAZ “Erken Aydınlanan Birey: ATATÜRK” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Soner DURSUN “Türk Basınına Göre Türkiye-İran İlişkileri 2000-2006” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Osman GÜL “Normandiya Çıkarması D-Day 6 Haziran 1944” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Sevcan BAŞBOĞA “Anadolu Ajansı 1920–1922” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Deniz AYTAN “İkinci Dünya Savaşı Atlantik Deniz Muharebelerinde Denizaltının Rolü” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Ali SOYER “Osmanlı-Rus İlişkilerinde Çeşme ve Sinop Baskınları” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Tülay YILMAZ “Hayat Tarih Mecmuası Milli Mücadele Dönemi Yazıları 1965-1975” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ayfer YAZKAN KUBAL “Britanya İmparatorluğu’nun Irak Dış Politikası 1914-1932” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Halis ÇANAKÇI “Serbest Cumhuriyet Fırkasının Yarın Gazetesine Yansıması” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Enver Emre ÖCAL “Kazım Karabekirin Eserlerinde Doğu Sorunu” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Savaş KOMŞU “Türk Ulus Devlet Yapısı ve Küreselleşme” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ali SALTAN “Felah-ı Vatan Grubu” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Aslı KURTOĞLU “İngiltere Basınında Türkiye-AB Süreci 1999-2006” (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Fatih AYDOĞMUŞ “Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Üzerindeki Etkisi” (Danışman: Prof. Dr. Kemal Beydilli)
 • Ümit BİLİCİ “Yeniyol ve Halk Gazeteleri Örneğinde Trabzon Basınının Çok Partili Sisteme Bakışı” (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Emine Nihal GİRAY “Türk Milletinin Aydınlanmasında Bir Entellektüel Olarak Mustafa Kemal ATATÜRK” (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Erkan ERKURT “II Dünya Savaşı Döneminde Tarım Politikası” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hande SONSÖZ “II Dünya Savaşı’nın Türk Hikaye ve Romanlarına Etkileri” (Danışman: Prof. Dr. Kemal Beydilli)
 • Ümit DURGU “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Türk İmajı İle Batılılaşmaya Verdiği Destek ve Türkiye’ye Kazandırdıkları 1923-1942” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Seda Aysu KÖSEOĞLU “Milli Mücadele Döneminde İzmit Sancağında Asayiş Sorunları ve Çete Faaliyetleri” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Nuran ÜLKER “Türk Kadını” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hüseyin Tolga GÜRAKAR “Devrimci Dinamikler Açısından Osmanlı ve İran Çağdaşlaşması” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ali Serdar METE “Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti Türk Ordusunda Mavzer Tüfekleri” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Nilüfer HATEMİ)
 • Cem ÖZKURT “Demokrat Parti Dönemi Sosyal ve İktisadi Politikaların Kırsal Alanda Yarattığı Değişim(Ordu İli Özelinde)” (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Mert ŞAHİN “Kuruluş Dönemi Türkiye-İsrail İlişkileri 1948-1958” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. M.Deniz TANSİ)
 • Çağdaş Yusuf TOKALAK “Cumhuriyet Dönemi İnkılaplarının Mizaha Yansıması”  (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ömer Fatih KARAOT “Miralay Mehmet Arif Bey 1882-1926” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Erkan PORTAKAL “Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) ve Varşova Paktının Kuruluş Süreci ve NATO’nun İlk On Yılı” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. M.Deniz TANSİ)
 • Büşra ÇAKMAK “Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Yönleri İle Kıbrıs 1974-2004” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Senem CİVGİN “Kıbrıs ve Dr. Fazıl Küçük” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hüseyin Tolga ARSLAN “Cumhuriyet Döneminde Felsefe Eğitimi 1923 – 1938” (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol MÜTERCİMLER)
 • Cemil TOPAL “Milli Şef Döneminde Türkçülük Hareketleri” (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Alime Figen BARANOĞLU “Ayşe CEBESOY SARIALP’in Gözüyle Cebesoy Ailesi ve Yakın Tarih” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Uğur ÖZCAN “II Dünya Savaşı Sırasında TSK’da Lojistik Sistem ve Lojistik Faaliyetler” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Erdinç YAKASIZ “Yeni Türk Mecmuası” 1932 – 1943 (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Onur EREN  “Lozan Konferansında Karaağaç Konusu ve Karaağaç’ın Savaş Tazminatı Olarak Türkiye’ye Devri” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Anıl YÜKSEL “Harita Albay Mehmet Tahir Bey ve Osmanlı-Yunan Savaşına Dair Eseri: Transkripsiyon-İnceleme” (Danışman: Prof.Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Tekin TÜREGÜN “Türkiye’de 1945-1960 Arası Ekonomik ve Siyasal Uygulamaların Orhan Kemal Romanlarına Yansıması” ( Danışman : Prof. Dr. Saime YÜCEER)
 • Mehmet KİBİL “Çanakkale Savaşında Arıburnu Muharebeleri” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mehmet ÇİMEN “Milli Güvenlik Stratejisi Açısından Hafız Esad Dönemi Türkiye-Suriye İlişkileri 1970-2000” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ)
 • Yusuf YILDIRIM "Emin Erkul'un Mesleki ve Siyasi Biyografisi"

Devam eden öğrencilerimizin Yüksek Lisans Tezi başlıkları :

 • Fuat Balkan ve Batı Trakyadaki Faaliyetleri ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Milli Mücadele Dönemi Polis Mecmuası Yazıları ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Türk Basınına Göre Türk - İtalyan İlişkileri ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • 1914 - 1922 Arasında Türk Tarafının Almış Olduğu Esirler ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mustafa Kemal ve Öğretmenleri ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Nüfus Mübadelesinin Bozok Sancağına Etkileri ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • 1950 - 1960 Dönemi Savunma Hamleleri ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Behçet UZ ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Bekir Ağa Bölüğü ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • İnönü Dönemi Nüfus Politikası ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mütakere Dönemi Aşiretleri ve Terör Olgusu ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Kadro Dergisi ve Ülke Dergisinin Karşılaştırılmalı Analizi ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hasan Saka Hükümeti Dönemi Türkiye - ABD İlişkileri ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Salahaddin Adil Paşa'nın Hayatı ve Faliyetleri (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Kara Vasıf Bey ve Karakol Cemiyeti (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Kılıçzade Hakkı Bey (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Cumhuriyet Arşivi Kayıtlarına Göre İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • 1940-1960 Arası TBMM Malatya Milletvekilleri Faliyetleri (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • SSCB'nin Dağılması Sonrası Türk - Rus İlişkilerinin Türk Basınına Yansıması (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Türk Basınına göre 1960 -1963 Türk Amerikan İlişkisi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Milliyetçi Hareket İçerisinde Devlet Dergisi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • 1956 Macar İhtilali'nin Türk Basınındaki Yansımaları (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol MÜTERCİMLER)
 • Yakın Dönem Türkiye - Azerbaycan ilişkileri (Danışman: Prof. Dr. Aygün ATTAR)
 • Çanakkale Muharebelerinde Denizaltıların Stratejik Rolü ve Etkinliği (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Yavuz Zırhlısı (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılmasının Sosyal Hayatta Halkın Din Algısı Üzerindeki Etkisi (Danışman: Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR)
 • 1990'lı Yıllardaki Bulgaristan'dan Türkiye Göçlerinin Türkiye - Bulgaristan ilişkileri üzerine etkisi (Danışman: Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Atatürkçülük Öğretimine İlişkin Kazanımların Gerçekleşme Düzeyinin Araştırılması (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • İsmail Hakkı OKDAY'ın Hayatı ve Eserleri (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)

 

KİTABA DÖNÜŞTÜRÜLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Sevcan BAŞBOĞA “Anadolu Ajansı 1920–1922”

Hülya KORKMAZ “Erken Aydınlanan Birey: ATATÜRK”

Mehmet KİBİL "Çıkarmadan Tahliyeye Arıburnu Anafartalar Muharebeleri"

Hüseyin Tolga GÜRAKAR "Türkiye ve İran Gelenek, Çağdaşlaşma, Devrim"

Enver Emre ÖCAL "Kazım Karabekir'in Eserlerinde Doğu Sorunu"