Tezler

Mezun olan öğrencilerimizin hazırladıkları Yüksek Lisans Tezi başlıkları :

 • Mehmet Vahit İPEKÇİ “Doktor Nazım ve Siyasi Yaşamı“ (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Kenan ÖZTÜRK “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Siyasi Yaşam”  (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Recep YALÇIN “İsmail Hakkı Tonguç’un Türk Eğitim Sistemi Üzerine Görüşleri” (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Hülya KORKMAZ “Erken Aydınlanan Birey: ATATÜRK” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Soner DURSUN “Türk Basınına Göre Türkiye-İran İlişkileri 2000-2006” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Osman GÜL “Normandiya Çıkarması D-Day 6 Haziran 1944” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Sevcan BAŞBOĞA “Anadolu Ajansı 1920–1922” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Deniz AYTAN “İkinci Dünya Savaşı Atlantik Deniz Muharebelerinde Denizaltının Rolü” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Ali SOYER “Osmanlı-Rus İlişkilerinde Çeşme ve Sinop Baskınları” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Tülay YILMAZ “Hayat Tarih Mecmuası Milli Mücadele Dönemi Yazıları 1965-1975” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ayfer YAZKAN KUBAL “Britanya İmparatorluğu’nun Irak Dış Politikası 1914-1932” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Halis ÇANAKÇI “Serbest Cumhuriyet Fırkasının Yarın Gazetesine Yansıması” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Enver Emre ÖCAL “Kazım Karabekirin Eserlerinde Doğu Sorunu” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Savaş KOMŞU “Türk Ulus Devlet Yapısı ve Küreselleşme” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ali SALTAN “Felah-ı Vatan Grubu” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Aslı KURTOĞLU “İngiltere Basınında Türkiye-AB Süreci 1999-2006” (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Fatih AYDOĞMUŞ “Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Üzerindeki Etkisi” (Danışman: Prof. Dr. Kemal Beydilli)
 • Ümit BİLİCİ “Yeniyol ve Halk Gazeteleri Örneğinde Trabzon Basınının Çok Partili Sisteme Bakışı” (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Emine Nihal GİRAY “Türk Milletinin Aydınlanmasında Bir Entellektüel Olarak Mustafa Kemal ATATÜRK” (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Erkurt ÖZKURT “II Dünya Savaşı Döneminde Tarım Politikası” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hande SONSÖZ “II Dünya Savaşı’nın Türk Hikaye ve Romanlarına Etkileri” (Danışman: Prof. Dr. Kemal Beydilli)
 • Ümit DURGU “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Türk İmajı İle Batılılaşmaya Verdiği Destek ve Türkiye’ye Kazandırdıkları 1923-1942” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Seda Aysu KÖSEOĞLU “Milli Mücadele Döneminde İzmit Sancağında Asayiş Sorunları ve Çete Faaliyetleri” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Nuran ÜLKER “Türk Kadını” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hüseyin Tolga GÜRAKAR “Devrimci Dinamikler Açısından Osmanlı ve İran Çağdaşlaşması” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ali Serdar METE “Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti Türk Ordusunda Mavzer Tüfekleri” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Nilüfer HATEMİ)
 • Cem ÖZKURT “Demokrat Parti Dönemi Sosyal ve İktisadi Politikaların Kırsal Alanda Yarattığı Değişim(Ordu İli Özelinde)” (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Mert ŞAHİN “Kuruluş Dönemi Türkiye-İsrail İlişkileri 1948-1958” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. M.Deniz TANSİ)
 • Çağdaş Yusuf TOKALAK “Cumhuriyet Dönemi İnkılaplarının Mizaha Yansıması”  (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ömer Fatih KARAOT “Miralay Mehmet Arif Bey 1882-1926” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Erkan PORTAKAL “Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) ve Varşova Paktının Kuruluş Süreci ve NATO’nun İlk On Yılı” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. M.Deniz TANSİ)
 • Büşra ÇAKMAK “Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Yönleri İle Kıbrıs 1974-2004” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Senem CİVGİN “Kıbrıs ve Dr. Fazıl Küçük” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hüseyin Tolga ARSLAN “Cumhuriyet Döneminde Felsefe Eğitimi 1923 – 1938” (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol MÜTERCİMLER)
 • Cemil TOPAL “Milli Şef Döneminde Türkçülük Hareketleri” (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Alime Figen BARANOĞLU “Ayşe CEBESOY SARIALP’in Gözüyle Cebesoy Ailesi ve Yakın Tarih” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Uğur ÖZCAN “II Dünya Savaşı Sırasında TSK’da Lojistik Sistem ve Lojistik Faaliyetler” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Erdinç YAKASIZ “Yeni Türk Mecmuası” 1932 – 1943 (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Onur EREN  “Lozan Konferansında Karaağaç Konusu ve Karaağaç’ın Savaş Tazminatı Olarak Türkiye’ye Devri” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Anıl YÜKSEL “Harita Albay Mehmet Tahir Bey ve Osmanlı-Yunan Savaşına Dair Eseri: Transkripsiyon-İnceleme” (Danışman: Prof.Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Tekin TÜREGÜN “Türkiye’de 1945-1960 Arası Ekonomik ve Siyasal Uygulamaların Orhan Kemal Romanlarına Yansıması” ( Danışman : Prof. Dr. Saime YÜCEER)
 • Mehmet KİBİL “Çanakkale Savaşında Arıburnu Muharebeleri” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mehmet ÇİMEN “Milli Güvenlik Stratejisi Açısından Hafız Esad Dönemi Türkiye-Suriye İlişkileri 1970-2000” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ)
 • Yusuf YILDIRIM "Emin Erkul'un Mesleki ve Siyasi Biyografisi" (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mustafa DOĞRU "Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Yozgat'ta Asayiş" (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mehmet Ali GÜVEN "1939-1960 Arasında TBMM Malatya Milletvekilleri ve Meclis" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)

Devam eden öğrencilerimizin Yüksek Lisans Tezi başlıkları :

 • Pınar AKBİLGİÇ, "Fuat Balkan ve Batı Trakyadaki Faaliyetleri" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Cüneyt AKDENİZ "Milli Mücadele Dönemi Polis Mecmuası Yazıları" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Nurdan AKENGİN "Yanya Müdafii Esat Paşa (Hayatı ve Faaliyetleri)" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Enes AKINCI "Kara Vasıf Bey ve Karakol Cemiyeti" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Onur ALTUNTAŞ "Mütakereden Cumhuriyet'e Maltepe ( 1918-1938)" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Gamze ARIKAN "Türk Basınına Göre Türk - İtalyan İlişkileri" (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Amir Tarkan ASAAD "1914 - 1922 Arasında Türk Tarafının Almış Olduğu Esirler" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Eren BALEVİ "Cumhuriyet'in İlanından İkinci Dünya Savaşının Sonuna Kadar Türk Denizaltıcılık Tarihi" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol MÜTERCİMLER)
 • Ceylan CANDAN "Cumhuriyet Dönemi Köycülükten Köy Enstitülerine" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Gülcan ÇELİK "Mustafa Kemal ve Öğretmenleri" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Nihal ÇETİNKAYA "Kılıçzade Hakkı Bey" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Mustafa DURĞUN "Cumhuriyet Arşivi Kayıtlarına Göre İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Süleyman Nazif GEDİKOĞLU "Yakın Dönem Türkiye - Azerbaycan İlişkileri" (Danışman: Prof. Dr. Aygün ATTAR)
 • Ali GENÇLER "1950 - 1960 Dönemi Savunma Hamleleri" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Yunus GÖREGEN "Çanakkale Muharebelerinde Denizaltıların Stratejik Rolü ve Etkinliği" (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Yüksel GÜLSOY "Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Giden Süreçte Yakup Kadri Etkisi" (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Süleyman GÜNEŞ "57. Alay Komutanı Mehmet Şefik Aker" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Mine İLKILINÇ "Behçet UZ" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Merve KARABACAK "Bekir Ağa Bölüğü" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mücahit KAYMAZ "Osmanlı Hapishane Reformu ve Kadın Mahkumlar"( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN) 
 • Filiz KOÇ "Karşı Kıyı Abhazya’nın Yakın Tarihi ve Stratejik Önemi" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol MÜTERCİMLER)
 • Burçin KOÇYİĞİT "Ankara Halkevi" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Betül KORLU "SSCB'nin Dağılması Sonrası Türk - Rus İlişkilerinin Türk Basınına Yansıması" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Mehmet Ali ÖZBAY "Türk Basınına göre 1960 -1963 Türk Amerikan İlişkisi" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Bedreddin ÖZGÜVEN "Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılmasının Sosyal Hayatta Halkın Din Algısı Üzerindeki Etkisi" (Danışman: Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR)
 • Emel ÖZTÜRK "Selanik'te Sosyo - Ekonomik ve Kültürel Hayat (1908 -1912)" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Başak POLAT "Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu" (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Sema ŞAHİN "İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Atatürkçülük Öğretimine İlişkin Kazanımların Gerçekleşme Düzeyinin Araştırılması" (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Yaşar ŞAHİN "İsmail Hakkı OKDAY'ın Hayatı ve Eserleri" (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Nazmi Ziya ŞEHİT "Mütakere Dönemi Aşiretleri ve Terör Olgusu" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN
 • Sinan ŞİMŞAK "990'lı Yıllardaki Bulgaristan'dan Türkiye Göçlerinin Türkiye - Bulgaristan ilişkileri üzerine etkisi" (Danışman: Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR)
 • Zeynep ŞİMŞEK YORULMAZEL "Ortadoğu'da Devlet Dışı Aktörler" (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Ozan UZUNKAYA "Kadro Dergisi ve Ülke Dergisinin Karşılaştırılmalı Analizi" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • İsmail ÜRGÜP "Milliyetçi Hareket İçerisinde Devlet Dergisi" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Barış YİĞİT "Cumhuriyet Dönemi Fikir Adamı Şerif Mardin" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)

 

KİTABA DÖNÜŞTÜRÜLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Sevcan BAŞBOĞA “Anadolu Ajansı 1920–1922”

Hülya KORKMAZ “Erken Aydınlanan Birey: ATATÜRK”

Mehmet KİBİL "Çıkarmadan Tahliyeye Arıburnu Anafartalar Muharebeleri"

Hüseyin Tolga GÜRAKAR "Türkiye ve İran Gelenek, Çağdaşlaşma, Devrim"

Enver Emre ÖCAL "Kazım Karabekir'in Eserlerinde Doğu Sorunu"