Tezler

Mezun olan öğrencilerimizin hazırladıkları Yüksek Lisans Tezi başlıkları :

 • Mehmet Vahit İPEKÇİ “Doktor Nazım ve Siyasi Yaşamı“ (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Kenan ÖZTÜRK “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Siyasi Yaşam”  (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Recep YALÇIN “İsmail Hakkı Tonguç’un Türk Eğitim Sistemi Üzerine Görüşleri” (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Hülya KORKMAZ “Erken Aydınlanan Birey: ATATÜRK” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Soner DURSUN “Türk Basınına Göre Türkiye-İran İlişkileri 2000-2006” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Osman GÜL “Normandiya Çıkarması D-Day 6 Haziran 1944” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Sevcan BAŞBOĞA “Anadolu Ajansı 1920–1922” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Deniz AYTAN “İkinci Dünya Savaşı Atlantik Deniz Muharebelerinde Denizaltının Rolü” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Ali SOYER “Osmanlı-Rus İlişkilerinde Çeşme ve Sinop Baskınları” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Tülay YILMAZ “Hayat Tarih Mecmuası Milli Mücadele Dönemi Yazıları 1965-1975” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ayfer YAZKAN KUBAL “Britanya İmparatorluğu’nun Irak Dış Politikası 1914-1932” (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Halis ÇANAKÇI “Serbest Cumhuriyet Fırkasının Yarın Gazetesine Yansıması” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Enver Emre ÖCAL “Kazım Karabekirin Eserlerinde Doğu Sorunu” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Savaş KOMŞU “Türk Ulus Devlet Yapısı ve Küreselleşme” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ali SALTAN “Felah-ı Vatan Grubu” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Aslı KURTOĞLU “İngiltere Basınında Türkiye-AB Süreci 1999-2006” (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Fatih AYDOĞMUŞ “Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Üzerindeki Etkisi” (Danışman: Prof. Dr. Kemal Beydilli)
 • Ümit BİLİCİ “Yeniyol ve Halk Gazeteleri Örneğinde Trabzon Basınının Çok Partili Sisteme Bakışı” (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Emine Nihal GİRAY “Türk Milletinin Aydınlanmasında Bir Entellektüel Olarak Mustafa Kemal ATATÜRK” (Danışman: Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Erkurt ÖZKURT “II Dünya Savaşı Döneminde Tarım Politikası” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hande SONSÖZ “II Dünya Savaşı’nın Türk Hikaye ve Romanlarına Etkileri” (Danışman: Prof. Dr. Kemal Beydilli)
 • Ümit DURGU “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Türk İmajı İle Batılılaşmaya Verdiği Destek ve Türkiye’ye Kazandırdıkları 1923-1942” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Seda Aysu KÖSEOĞLU “Milli Mücadele Döneminde İzmit Sancağında Asayiş Sorunları ve Çete Faaliyetleri” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Nuran ÜLKER “Türk Kadını” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hüseyin Tolga GÜRAKAR “Devrimci Dinamikler Açısından Osmanlı ve İran Çağdaşlaşması” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ali Serdar METE “Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti Türk Ordusunda Mavzer Tüfekleri” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Nilüfer HATEMİ)
 • Cem ÖZKURT “Demokrat Parti Dönemi Sosyal ve İktisadi Politikaların Kırsal Alanda Yarattığı Değişim(Ordu İli Özelinde)” (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Mert ŞAHİN “Kuruluş Dönemi Türkiye-İsrail İlişkileri 1948-1958” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. M.Deniz TANSİ)
 • Çağdaş Yusuf TOKALAK “Cumhuriyet Dönemi İnkılaplarının Mizaha Yansıması”  (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Ömer Fatih KARAOT “Miralay Mehmet Arif Bey 1882-1926” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Erkan PORTAKAL “Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) ve Varşova Paktının Kuruluş Süreci ve NATO’nun İlk On Yılı” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. M.Deniz TANSİ)
 • Büşra ÇAKMAK “Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Yönleri İle Kıbrıs 1974-2004” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Senem CİVGİN “Kıbrıs ve Dr. Fazıl Küçük” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Hüseyin Tolga ARSLAN “Cumhuriyet Döneminde Felsefe Eğitimi 1923 – 1938” (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol MÜTERCİMLER)
 • Cemil TOPAL “Milli Şef Döneminde Türkçülük Hareketleri” (Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK)
 • Alime Figen BARANOĞLU “Ayşe CEBESOY SARIALP’in Gözüyle Cebesoy Ailesi ve Yakın Tarih” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Uğur ÖZCAN “II Dünya Savaşı Sırasında TSK’da Lojistik Sistem ve Lojistik Faaliyetler” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Erdinç YAKASIZ “Yeni Türk Mecmuası” 1932 – 1943 (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Onur EREN  “Lozan Konferansında Karaağaç Konusu ve Karaağaç’ın Savaş Tazminatı Olarak Türkiye’ye Devri” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Anıl YÜKSEL “Harita Albay Mehmet Tahir Bey ve Osmanlı-Yunan Savaşına Dair Eseri: Transkripsiyon-İnceleme” (Danışman: Prof.Dr. Zekeriya KURŞUN)
 • Tekin TÜREGÜN “Türkiye’de 1945-1960 Arası Ekonomik ve Siyasal Uygulamaların Orhan Kemal Romanlarına Yansıması” ( Danışman : Prof. Dr. Saime YÜCEER)
 • Mehmet KİBİL “Çanakkale Savaşında Arıburnu Muharebeleri” (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mehmet ÇİMEN “Milli Güvenlik Stratejisi Açısından Hafız Esad Dönemi Türkiye-Suriye İlişkileri 1970-2000” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ)
 • Yusuf YILDIRIM "Emin Erkul'un Mesleki ve Siyasi Biyografisi" (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mustafa DOĞRU "Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Yozgat'ta Asayiş" (Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Mehmet Ali GÜVEN "1939-1960 Arasında TBMM Malatya Milletvekilleri ve Meclis" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Mehmet Ali ÖZBAY "Türk Basınına göre 1960 -1963 Yılları Arası " (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Cüneyt AKDENİZ " Polis Mecmuası Yazıları (1919-1923)" ( Danışman: Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN)
 • Eren BALEVİ "Mustafa Kemal Atatürk'ün Strateji Uygulamaları" (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol MÜTERCİMLER)
 • Yunus GÖREGEN "Çanakkale Muharebelerinde Denizaltıların Stratejik Rolü ve Etkinliği" (Danışman: Prof.Dr. Mesut Hakkı CAŞİN)
 • Emel ÖZTÜRK "Selanik'te Sosyo - Ekonomik ve Kültürel Hayat (1908 -1912)" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Başak POLAT KARSAVURAN "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Halkevlerinde Yürütülen Tiyatro Faaliyetleri (1932-1950)" (Danışman: Doç. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Erdal AYDIN "Birinci Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'e Ordu İli" (Danışman: Prof. Dr. Bülent BAKAR)
 • Ozan SÜLÜN "Cumhuriyet Halk Partisi'nin İlk Hedefler Beyannamesi ve 1961 Anayasası Üzerindeki Etkileri" (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Onur ALTUNTAŞ “ Mütarekeden 1938’e Maltepe“ (Danışman:Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Şafak ÇIKRIKCI “Kurun Gazetesi 1934-1938“ (Danışman:Prof. Dr. Bülent BAKAR)
 • Şafak YÜCA “Tanzimat Dönemi Göç Yönetimi 1855-1866“ (Danışman:Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Nuray SEVİM “Milli Mücadelede Eğitim ve Öğretmenler “ (Danışman:Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Merve AYDIN “Türk Basınında Franco ve İspanya İç savaşı “ (Danışman:Prof. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Ömer Turan KEPOĞLU "Türk Basınında ÇAvuşesku Romanyası (1967-1989) (Danışman: Doç. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Murat KILIÇ "Demokrat Parti Dönemi Yeni İnan Gazetesi (1954-1960)" (Danışman:Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Filiz KOÇ "Kafkasya Jeopolitiğinde Abhazya"(Danışman:Erol MÜTERCİMLER)
 • Şebnem TAŞDEMİR GÖKDEMİR "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Spor Müsabakaları (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN) 
 • Aslı ERGÖN "Türkiye’nin İktisadi Görünümü (1939-1945)" (Danışman: Doç. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Aysun ÜLGEZEN "Cumhuriyet Döneminde Tasarruf Politikası: Halkın Bilinçlendirilmesi (1923-1938) (Danışman: Prof. Dr. Bülent BAKAR)
 • Yusuf Sinan GÜNEŞ "İstanbul Sosyal Hayatında Deniz (1850-1960) " (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Tengiz YAVUZ "Milli Mücadele Dönemi Türkiye - Gürcistan İlişkileri (1919-1921)" (Danışman: Dr. Öğrt. Üyesi Soner DURSUN)
 • Ahmet SERT "1923-1960 Döneminde Sosyal, Siyasi, Ekonomik Açıdan Balıkesir) (Danışman: Dr. Öğrt. Üyesi Soner DURSUN)
 • Süleyman GÜNEŞ "Piyade Albay Mehmet Şefik Aker (1877-1964)" (Danışman:Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Emrah Çağsel DURMUŞ "Süt Damlası Kurumu" ( Danışman:Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Zülal TOZ "1914-1923 Arası Türkiye - Ukrayna İlişkileri" (Danışman: Dr. Öğrt. Üyesi Soner DURSUN)
 • Ahmet GENÇAL "Milli Mücadelede Düyun-u Umumiye" (Danışman:Doç. Dr. Ö. Kürşad KARACAGİL)
 • Ahmet ÖZKAYA "Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Çalışmaları ve Birinci Türk Coğrafya Kongresi 1923-1941 (Danışman:Prof. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Kemal İnanç IŞIKLAR "İngiliz Kaynaklarına Göre Midhat Paşa ve Dönemi" (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Hatice Ayser SOĞUKSU "Mudanya Mübadilleri, Ekonomik ve Sosyal Uyumları" (Danışman:Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Sinan MEYDAN "Cumhuriyetin Sosyo-Kültürel Fabrika Örneği: Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası" (Danışman:Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Metin DEMİR "1923-1950 yıllarında Malatya'nın İdari, Siyasi ve Ekonomik Durumu" (Danışman: Dr. Öğrt. Üyesi Soner DURSUN)
 • Burcu KAYA "Türk-ABD İlişkilerinde Washington Büyükelçileri (1927-1960)" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Orhan KÖKSAL "Türk Askeri Havacılığının Kuruluş Sürecinde Hava Harp Araçlarının Temini (1911-1914)" ( Danışman: Doç. Dr. Ökkeş Kürşad KARACAGİL)
 • Hasan Hüseyin ÖZGÜN "1946-1960 Yılları Arasında Sinop’ta Öne Çıkan Gelişmeler" (Danışman: Prof. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Şeref Umut ERSOP "General Towshend ve Lev Trocki'nin Büyükada Günleri" ( Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Ömer Yavuz TOPALÖMER "1923-1990 Yılları Arasında Ana Hatlarıyla Türk-Bulgar İlişkileri" (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Gül KISA "1989 Bulgaristan Göçü: İnegöl Örneği" (Danışman: Prof. Dr. Bülent BAKAR)
 • Müjgan Mine TOMBUL "Giresun’da Siyasi, Sosyal ve Kültürel Hayat (1923-1945)" ( Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Gülcan BALCI BAŞKAYA, “Türk-Rus Savaşlarında Ahıska Kalesinin Jeopolitik ve Stratejik Önemi " (Danışman: Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL)

Devam eden öğrencilerimizin Yüksek Lisans Tezi başlıkları :

 • Göktürk YOKUŞ "Halid Karsıalan, Askeri Faaliyetleri ve Milli Mücadeleye Katkıları (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Seher KÖMÜRCÜ "Ulus ve Zafer Gazetelerinde Kore Savaşı" (Danışman: Prof. Dr. Bülent BAKAR)
 • Seyhan Yeliz ERGÜN "Mütakere Dönemi Tarımın Genel Görünümü" (Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Tülin KUTLUER "Dil Devrimi ve Agop Dilaçar" ( Danışman: Süleyman BEYOĞLU)
 • Fatma Nilüfer HASBAL, “Atatürk’ün Türk Dünyasındaki Önemi ve Dönemindeki Faaliyetler” (Danışman: Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL)
 • Ertuğrul ÇETİNTAŞ, “Atatürk Dönemi Milli Eğitim Bakanlarının Eğitime Yönelik Çalışmaları ve Faaliyetleri”  (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Halide Eşber GÜVENÇ, “Çanakkale Kent Tarihinde Frank Calvert (1828-1908) ve Ailesi” (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Kübra Rahime KÖSOĞLU, “ TBMM I. Dönem Edebiyatçı Milletvekilleri”  (Danışman: Doç. Dr. Ökkeş Kürşad KARACAGİL)
 • Nükhet ÇETİN ÖZDEMİR’, “Mütareke Dönemi İstanbulu’nun Anadolu Yakası”(Danışman: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU)
 • Seda DEMİREL, “ Gazi Koşusu” (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN) 
 • İlker AYAR "Mütareke Döneminde Yıldırım Kıt'aatı (II. Ordu) Müfettişliğinin Kuruluşu" (Danışman: Prof. Dr. Bülent BAKAR)
 • Eylül Ece ÖZTÜRK " Soğuk savaş Dönemi Türk - Alman İlişkileri" (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Fatma ÜNAL " 1948 - 1966 Yılları Arasında Donanma Dergisi " (Danışman: Prof. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Ayşe TOMAR "Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İspanyol Kaynaklarına Göre Türkiye - İspanya İlişkisi" (Danışman: Prof. Dr. Bülent BAKAR)
 • Aslıhan NOYAN "Mustafa Kemal'in Milli Mücadele Öncesinde ve Sonrasında İstanbul'da İkamet Ettiği Mekanlar" (Danışman: Doç. Dr. Ö. Kürşad KARACAGİL)
 • Aydın AKÇAY "1920-1923 Arası Meclis Tutanaklarına Göre Mali Sorunlar" (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Mehmet EFENDİOĞLU "İttihat ve Terakki'nin Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey'in Hayatı ve Faaliyetleri" (Danışman: Doç. Dr. Tuğba ERAY BİBER)
 • Oğuzhan CANDAN "Mustafa Kemal Atatürk ve Üniformaları" (Danışman: Doç. Dr. Tuğba ERAY BİBER)
 • Amir Tarkan ASAAD "Kut-ul Amare Esiri Sör Alexander Anderson'un Günlüğü" (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Mehmet Nuri YILMAZ "Demokrat Parti Dönemi Ortaöğretim Anlayışı" (Danışman: Prof. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Zuhal HAN DEMİR "Cumhuriyet'in İlk On beş Yılında İstanbul'da Sosyal Hayat" (Danışman: Prof. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Nezih KARABOĞA "1945-1950 Yıllarındaki Siyasal Partilerin Propoganda Faaliyetleri" (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Dicle KAR "19182den 19232e İstanbul'da İşgal ve Kurtuluş Sürecindeki Komutanlar" (Danışman: Prof. Dr. Tülay BARAN)
 • Mücahit KAYMAZ "Meşrutiyet Devri İktisat Politikalarının Düşünce Hayatına Tesiri" (Danışman: Prof. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Şahnaz OKTAY "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gayrimüslimlerin Giyim Kuşamı Ve Modacılık Faaliyetlerinin Türk Toplumunun Sosyal, Kültürel, İktisadi Yaşantısına Yansıması"  (Danışman: Prof. Dr. Ş. Can ERDEM)
 • Hüseyin ÖZTÜRK "Atatürk Dönemi Fotoğraf Sanatı ve Atatürk’ün Fotoğrafçıları" (Danışman: Prof. Dr. Bülent BAKAR)
 • Gözde İrem ZOR "Sanayi-i Nefise Mektebi’nde  Eğitim Gören Askeri Ressamların I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi’ndeki   Rolü" (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZBAY)