İtiraz Dilekçesi

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 41–(Değişik RG. 19.11.2014/29180 sy.) 
(1) Öğrenciler, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde kayıtlı bulunduğu programın bağlı olduğu dekanlıklara/yüksekokul müdürlüklerine yazılı olarak itiraz edebilirler.
(2) İtiraz dilekçeleri, ilgili öğretim elemanına gönderilerek üç iş günü içerisinde sonuçlandırılması sağlanır.

 

Vize , Final, Bütünleme Sınavlarına İtiraz Dilekçesi için tıklayınız