Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Tülay BARAN                               Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL                           Fen – Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet AYDIN                               Eczacılık Fakültesi

Doç. Dr. M. Deniz TANSİ                           İktisadi ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Ü. Ayşen MÜDERRİSOĞLU        Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Furkan KAYA                           Fen-Edebiyat Fakültesi