Enstitü Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Tülay BARAN - Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL - Fen – Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. M. Deniz TANSİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Ü. Ayşen MÜDERRİSOĞLU - Fen - Edebiyat Fakültesi