YÜKSEK LİSANS SÜRELERİ HK.

20 Nisan 2016 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğrerim Yönetmeliğinde belirtilen Yüksek Lisans süreleri :

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
20.04.2016
  TEZSİZ TEZLİ
NORMAL TOPLAM SÜRE 2 Yarıyıl 4 Yarıyıl
AZAMİ TOPLAM SÜRE 3 Yarıyıl 6 Yarıyıl
BAŞARISIZLIK DURUMU 3 Yarıyılda Bitiremeyen *4 Yarıyılda Dersleri ve Semineri Bitiremeyen
*6 Yarıyılda Tezi Bitiremeyen