Yayınlar/Eserler

* İmparotorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti, İSTEK Yayınları

* Tarih Boyunca Türk Kadını, Yeditepe Yayınevi

* 80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslararası Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi

* 21. Yüzyıl Başında Atatürkçülük, Anlaşılması ve Anlatılmasındaki Sorunlar, Yeditepe Üniversitesi

* Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılına Armağan, E-Kitap

* Cumhuriyetimizin 100. Yılında Devlet Ebed Müddet, Yeditepe Üniversitesi

 

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN KİTABA DÖNÜŞTÜRÜLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

* Sevcan BAŞBOĞA “Anadolu Ajansı 1920–1922”

* Hülya KORKMAZ “Erken Aydınlanan Birey: ATATÜRK”

* Mehmet KİBİL "Çıkarmadan Tahliyeye Arıburnu Anafartalar Muharebeleri"

* Hüseyin Tolga GÜRAKAR "Türkiye ve İran Gelenek, Çağdaşlaşma, Devrim"

* Enver Emre ÖCAL "Kazım Karabekir'in Eserlerinde Doğu Sorunu"

* Şebnem TAŞDEMİR "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Spor Müsabakaları" 

* Eren BALEVİ "Mustafa Kemal Atatürk ve Strateji" 

* Ali Serdar METE "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Ordusunda Mavzer Tüfekleri”

* Şafak YÜCA "Savaş ve Modernleşme, Osmanlı Devleti'nde Göç Yönetiminin Değişimi”